free bootstrap themes

A U D I O
V I S U A L

Door beeld, video, animatie, muziek, geluid en soms een voice-over samen te stellen tot één geheel ontstaat een audiovisual. De audiovisual is af te spelen op een computer, tablet of beeldscherm, maar het wordt pas echt boeiend als we de audiovisual met behulp van een beamer op een groot scherm projecteren.

Zelf maak ik al vele jaren audiovisuals, die met regelmaat in Nederland en daarbuiten te zien zijn.

By composing image, video, animation, music, sound and sometimes a voice-over into a whole, an audiovisual is created. The audio visual can be played on a computer, tablet or monitor, but it only becomes really fascinating when we project the audiovisual onto a large screen with the help of a projector.

I have been making audiovisuals for many years, which can be seen regularly in the Netherlands and abroad.

ROEKELOZE ACTIE

De derde Audio Visual in de reeks gemaakt naar aanleiding van de Corona pandemie.

RECKLESS ACTION

The third Audio Visual in the series created in response to the Corona pandemic.

VOOR ONS ALLER BESTWIL, TOCH !?

De tweede Audio Visual in de reeks gemaakt naar aanleiding van de Corona pandemie.

FOR ALL OUR SAKES, HOWEVER !?

The second Audio Visual in the series created in response to the Corona pandemic.

QUARANTAINE

Deze serie heb ik gemaakt naar aanleiding van de Corona pandemie.

QUARANTAINE

I made this series in response to the Corona pandemic.

HERSENSPOELING

Eerste prijs NVBG 2015

We worden voortdurend bestookt met informatie. Radio, televisie, smartphones en social-media houden ons 24 uur per dag gegijzeld, lijkt het wel. Kan ons hoofd dit allemaal nog bevatten of heeft het iets weg van een hersenspoeling. Een tikkende tijdbom.

BRAINWASHING

First price NVBG 2015

We are constantly being bombarded with information. Radio, television, smartphones and social media keep us hostage 24 hours a day, it seems. Can our head still contain all of this or does it resemble brainwashing? A ticking time bomb.

DONKER AFRIKA

Eerste prijs NVBG 2017

Derde prijs PECC International AV Festival         Port Elizabeth Zuid Afrika

Als David Attenborough aan het einde van de dag z'n spullen inpakt wegens de snel invallende duisternis, wordt het pas echt spannend in Afrika. 

DARK AFRICA

First price NVBG 2017

Third price PECC International AV Festival         Port Elizabeth South Africa

When David Attenborough packs his stuff at the end of the day because of the fast-falling darkness, it becomes really exciting in Africa.

© Copyright 2018 Leo Verzijl - All Rights Reserved
Contact - Email: websiteleoverzijl@gmail.com