create a site

L E S

Met een vijftal audiovisuals doe ik een poging om de beginner in deze tak van sport enige houvast te geven. Ik ga de werking van de diverse softwareprogramma’s, die van toepassing zijn bij het maken van een audiovisual niet bespreken. Deze programma’s beschikken allemaal over een uitgebreide handleiding en op het internet is veel te vinden. Veel interessanter is het om eens te kijken naar het eindresultaat, datgene wat ons publiek te zien krijgt.
Met behulp van een vijftal audiovisuals laat ik zien hoe betrekkelijk eenvoudig het is om van een totaal mislukte audiovisual (AV 1) te komen tot een geslaagd eindproduct (AV 4 en AV 5). Natuurlijk heb ik voor de duidelijkheid diverse zaken nogal overdreven.
Een audiovisual bestaat, in zijn eenvoudigste vorm, uit beelden (veelal foto’s) en geluid (veelal muziek). De beelden en het geluid moeten elkaar versterken, de één kan niet zonder de ander. Met een computer en een software programma worden de beelden en het geluid tot één geheel samengesteld. De kunst is nu om dit zo te doen dat ons publiek (familie, vrienden, buren of een grote zaal vol betalende bezoekers) hier nog lang over napraten.

AV 1

Dat viel niet mee! We hebben beelden gezien en muziek gehoord. Is dit nu een audiovisual? Ja, dit is een audiovisual, maar hiermee maken we ons publiek niet blij. De familie en de buren blijven beleefd maar de grote zaal met betalende bezoekers eisen terecht hun geld terug. Wat ging er zoal fout?

• Totaal foute muziekkeuze bij de beelden. De beelden zijn vroeg in de ochtend gemaakt, in een omgeving die één en al rust uitstraalt. Neem instrumentale muziek die hierbij aansluit. Liefst onbekende muziek, anders gaat ons publiek nog mee zitten hummen.
• In dit geval zou het mooi zijn als de muziek gelijk met de beelden start.
• Het einde van het muziekstuk is wel heel abrupt, dit kan veel beter, veel natuurlijker.
• De opeenvolging van de beelden is nogal chaotisch, er zit geen lijn in, geen opbouw, geen verhaal.
• Overgang van de beelden onderling niet fraai, chaotisch, niet om aan te zien.
• Pas effecten met mate toe, te veel maakt de serie niet mooier.
• Enz.

AV 2

• Zo, deze audiovisual zit al een stuk beter in elkaar. 
• Rustige muziek die mooi aansluit bij de sfeer van de beelden. 
• De muziek start op het juiste moment en kent nu ook een natuurlijker einde. 
• Veel meer rust in de overgang tussen de beelden onderling.
• De dwaze effecten zijn verdwenen.
• De zwermen vogels in de lucht kunnen beter.

In het volgende voorbeeld gaan we de lat weer wat hoger leggen.
• Toepassing van een intro en een uitro. (titel en afkondiging)
• Invoegen van achtergrondgeluid.
. De zwermen vogels in beweging zetten.
AV3

Wel, wel, wel, wederom loopt het uit de hand. Niet om aan te gluren.
• Er is nu achtergrondgeluid, maar niet op de goede manier. Veel te luid en totaal niet passend bij de sfeer van de audiovisual.
• Intro en uitro raken kant nog wal. Lettertype kan echt niet, onleesbaar en niet ter zake doende. De lettertypes sluiten niet mooi bij elkaar aan. Probeer hooguit 2 verschillende lettertypes per serie te gebruiken. Gebruik goed leesbare lettertypen, zonder tierelantijntjes.
• Kleurgebruik bij tekst is lastig. Wit kan vrijwel altijd, gekleurde tekst dient met aandacht gekozen te worden.
• De zwermen vogels zien er nu een stuk beter uit.

Er is nog ruimte voor verbetering
• De intro en uitro naar een aanvaardbaar niveau brengen.
• De serie mag best een wat geheimzinniger titel hebben. De titel VOGELS is wat algemeen en er is meer te zien dan alleen maar vogels.
• We gaan ook bij de begin beelden enige grondmist toevoegen, maakt het geheel nog wat sfeervoller.
• Animatie toepassen op de White Ibis(sen) op 0:30.00 en de Great Egret op 1:16.00. Hierdoor krijgt de serie net dat kleine beetje extra.

AV 4


• Een mooi subtiel lettertype.
• De kleuren van het lettertype zijn in evenwicht met de beelden.
• De titel van de serie laat wat te raden over, maakt het spannender, OOG in OOG klinkt bij deze serie toch beter dan VOGELS.
• De subtitel laat even zien waar we zijn.
• Om alles in het Nederlands te houden zou te subtitel Slangenhalsvogelwandeling moeten zijn, dit is onleesbaar. Hier gekozen voor de oorspronkelijke onvertaalde naam.
• De intro en uitro zijn ook goed leesbaar achterin een zaal en niet alleen op een computerbeeldscherm.
• In de uitro wordt de componist/uitvoerende(n) vermeld van de muziek, wel zo netjes.
• Geen logo van de maker. Logo’s passen vrijwel nooit in de lay-out van de uitro. Kan natuurlijk ook iets te maken hebben met het ontwerp, de grootte en de plaatsing van het logo.
• Met animaties of video spaarzaam omgaan. Als het even kan dan de animatie of video met de stilstaande beelden samenvoegen tot één geheel. Het mag m.i. geen doel op zichzelf zijn.

Het laatste voorbeeld.
• Toepassen van een voice-over.

AV 5

• De voice-over heb ik toegepast om zoveel mogelijk aspecten van de audiovisual te demonstreren. Zelf zou ik bij deze serie geen voice-over toepassen. Het is aan de maker wat hij doet.
• Zelf pas ik niet vaak een voice-over toe. Mijn series zijn veelal zodanig in elkaar gestoken dat de voice-over het geheel in de weg zou zitten. De combinatie van beelden, animaties, video, achtergrond geluid en vooral de muziek zijn bij mijn audiovisuals in de regel genoeg. Een voice-over laat meestal geen ruimte over voor een eigen interpretatie en dat is nou juist wat series zo sterk kan maken. Te vaak horen we teksten die geen aanvullende functie hebben, maar vertellen wat er allemaal voor moois te zien is. Documentaire-achtige series zijn natuurlijk wel gebaat bij een voice-over.

Dit was het dan, een minicursus audiovisual maken.
Het zou zomaar kunnen dat ik, in de nabije toekomst, nog meer persoonlijke mijmeringen over audiovisuals aan deze website toevoeg.

Commentaar altijd welkom, zie mailadres onderaan de pagina.


© Copyright 2018 Leo Verzijl - All Rights Reserved
Contact - Email: websiteleoverzijl@gmail.com